Informacja o wyniku postępowania ofertowego 4/2017

Informacja o wyniku postępowania ofertowego 5/2017

Odpowiedzi na pytania z dnia 02.10.2017 dotyczące zapytania ofertowego nr 4/2017 z dnia z dnia 28.09.2017 dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu „Modułowy interfejs i blok do symultanicznych badań procesów w reaktorach laboratoryjnych w kontrolowanych warunkach prowadzonych reakcji, konfigurowalne przez ich użytkowników”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Odpowiedzi na pytania z dnia 02.10.2017 dotyczące zapytania ofertowego nr 5/2017 z dnia z dnia 28.09.2017 dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu „ Modułowy interfejs i komora ciśnieniowa do jednoczesnych badań ciśnieniowych i termicznych w kontrolowanych warunkach dozowania medium reakcyjnego, konfigurowalne przez ich użytkowników”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Sprostowanie do: Zapytanie ofertowe nr 4/2017 z dnia 28.09.2017 dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu  „Modułowy interfejs i blok do symultanicznych badań procesów w reaktorach laboratoryjnych w kontrolowanych warunkach prowadzonych reakcji, konfigurowalne przez ich użytkowników”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Sprostowanie do: Zapytanie ofertowe nr 5/2017 z dnia 28.09.2017 dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu  „Modułowy interfejs i komora ciśnieniowa do jednoczesnych badań ciśnieniowych i termicznych w kontrolowanych warunkach dozowania medium reakcyjnego, konfigurowalne przez ich użytkowników”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Zapytanie ofertowe nr 4/2017 z dnia 28.09.2017 dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu  „Modułowy interfejs i blok do symultanicznych badań procesów w reaktorach laboratoryjnych w kontrolowanych warunkach prowadzonych reakcji, konfigurowalne przez ich użytkowników”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Zapytanie ofertowe nr 5/2017 z dnia 28.09.2017 dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu  „Modułowy interfejs i komora ciśnieniowa do jednoczesnych badań ciśnieniowych i termicznych w kontrolowanych warunkach dozowania medium reakcyjnego, konfigurowalne przez ich użytkowników”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” .

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 2/2017 z dnia 27.09.2017 dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu  „Modułowy system blokowy do prowadzenia reakcji ciśnieniowych w kontrolowanych warunkach procesowych, konfigurowalny przez ich użytkowników” który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 3/2017 z dnia 27.09.2017 dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu  „Modułowy system reaktora do pracy pod wysokim ciśnieniem, konfigurowalny przez ich użytkowników” który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 z dnia 27.09.2017 dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu  „Modułowy system blokowy do prowadzenia reakcji ciśnieniowych w kontrolowanych warunkach procesowych, konfigurowalny przez ich użytkowników” który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Zapytanie ofertowe nr 3/2017 z dnia 27.09.2017 dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu  „Modułowy system reaktora do pracy pod wysokim ciśnieniem, konfigurowalny przez ich użytkowników” który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Informacja o fakcie otrzymania dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój działanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP

Informacja o fakcie otrzymania dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój działanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP

Informacja o fakcie otrzymania dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój działanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP